• 1 ZAMEK W DĄBROWIE
  Zamek w Dąbrowie wzniósł w XVII wieku Joachim von Mettich-Tschetschau, przdstwiciel jednego z najzamożniejszych śląskich rodów. Do jego budowy przystąpiono 7 lipca 1615 r. Dwa lata później stała już renesansowa, trzyskrzydłowa rezydencja, wzniesiona z czerwonej cegły na planie nieregularnego czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Przez kolejne wieki poddawano go wielokrotnie przebudowom. Ostatecznie w latach 1894-1897...

 • 2 PAŁAC W NAROKU
  Pierwszymi budowniczymi niewielkiego pałacu w Naroku byli przedstawiciele rodziny von Beess. Wzniesiony przez nich w drugiej połowie XVIII w. obiekt charakteryzował się prostymi formami architektonicznymi. Od 1783 r. wzmiankowany jest nowy właściciel Naroku major gwardii królewskiej Gottlob Albrecht von Sauerma z Sadowic. Kolejni właściciele majątku to starosta Reinhard i jego córka...

 • 3 PAŁAC W NIEWODNIKACH
  Budowę pałacu w Niewolnikach rozpoczął Juliszu Wichelhaus w 1870r. Budowę ukończono w przeciągu zaledwie dwóch lat. Pałac zlokalizowane w centralnej części parku z fasadą zwróconą ku północy i drewnianą werandą na wschód. Pałac otoczony jest parkiem, którego granice od strony północnej wyznaczają zabudowania folwarczne, a od strony południowej mur ceglany. W latach 1997 - 98 obiekt przeszedł gruntowną...

 • 4 DWÓR W KARCZOWIE
  Barokowy dwór w Karczowie został zbudowany z murowanej cegły, wniesiony na planie prostokąta na przełomie XVII i XVIII w. Obiekt dwukondygnacyjny pokryty wysokim dachem mansardowym. Na północ od dworu przetrwał niewielki 3 hektarowy park. Zabytek często zmieniał właścicieli i ulegał licznym przebudowom. Na przełomie XVIII i XIX w. Karczów był własnością rodziny von Tschirsky, w 1818 r. należał do majora von Arnstead`a, a następnie do hrabiego Fryderyka Leopolda...

 • 4 DWÓR W KARCZOWIE
  Barokowy dwór w Karczowie został zbudowany z murowanej cegły, wniesiony na planie prostokąta na przełomie XVII i XVIII w. Obiekt dwukondygnacyjny pokryty wysokim dachem mansardowym. Na północ od dworu przetrwał niewielki 3 hektarowy park. Zabytek często zmieniał właścicieli i ulegał licznym przebudowom. Na przełomie XVIII i XIX w. Karczów był własnością rodziny von Tschirsky, w 1818 r. należał do majora von Arnstead`a, a następnie do hrabiego Fryderyka...

aktualności
Rewaloryzacja parku w Dąbrowie i dalsze działania
Dodano 26.04.2018

Uniwersytet Opolski – właściciel parku –  ostatnich latach realizował na terenie parku 2 projekty mające na celu przywrócenie jego świetności. Pierwszy z nich został właśnie zakończony. Obejmował odtworzenie układu łąk i alej parkowych, odbudowę stawu, prace sanitarne na drzewostanie, nowe nasadzenia, a także wyposażenie parku w niezbędną infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową i oświetlenie. Efekt tego projektu znacząco zwiększył walory przyrodniczo-krajobrazowe założenia.

Projekt drugi dotyczy ochrony bioróżnorodności. W ramach niego m.in. założono pola doświadczalne łąk - siedlisk przyrodniczych chronionych. Prowadzone są też badania nad florą i fauną. Pojawiły się budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy oraz domki dla owadów. W dalszej perspektywie będą tworzone ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne i montowane kamery do obserwacji przyrody.

Co będzie się działo dalej? Obecnie prowadzony jest stały nadzór nad parkiem, w tym bieżące usuwanie drzew, które mogą stanowić zagrożenie, połamanych i wywróconych. Prace te wykonują pracownicy Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego, który ma pieczę nad założeniem. Ze względu na rozległość parku i jego charakter został on podzielony na kilka stref o różnym zakresie pielęgnacji. Na bieżąco usuwane będą drzewa zagrażające oraz przewalone przez wichury z części parku między zamkiem i aleją spacerową z lipami. W leśnej części parku przewrócone drzewa co do zasady będą pozostawione do naturalnego rozkładu dla zwiększenia bioróżnorodności. Miejscami będą pozostawione zgrupowania gałęzi dla schronień fauny. Ta część parku celowo będzie unaturalniana. W miejsca usuwanych drzew w części między zamkiem i aleją będą wprowadzane nowe nadadzenia. Już obecnie pojawiło się w parku ok. 200 nowych egzemplarzy drzew i krzewów, w tym gatunków dotychczas nie występujących, jak jodła olbrzymia czy czerwone klony. Nasadzenia mają w perspektywie stworzyć arboretum. Od czerwca do września będzie prowadzona przez pracowników UO i studentów opolskiej architektury krajobrazu inwentaryzacja powykonawcza oraz będzie wykonany nowy projekt na kolejny etap rewaloryzacji. Jeżeli uda się na niego pozyskać pieniądze to prowadzone będą w kolejnych latach następne projekty - odtwarzanie kolejnych polan łąkowych, alej i wyposażenie w dalszą infrastrukturę. Dzięki zaangażowaniu gminy teren jest bieżąco sprzątany ze śmieci pozostawianych przez zwiedzających. Do ochrony włączają się lokalne stowarzyszenia.

Efekt prac jest widoczny i bardzo pozytywnie odbierany przez mieszkańców Dąbrowy, jak i przyjezdnych. Niemniej długookresowa skuteczność działań ochronnych i upiększających zależy od wszystkich, a w szczególności mieszkańców. Uniwersytet Opolski będzie dokładał wszelkich starań by bieżąco pielęgnować drzewostan i wyposażenie parku. Niezbędne jest jednak również odpowiednie zachowanie zwiedzających i wypoczywających, w tym poszanowanie do obiektów wyposażenia, jak ławki, oświetlenie, ścieżki, wiata. Nie powinno też dochodzić do żenujących sytuacji samowolnych prac i kradzieży drewna. Park jest obiektem zabytkowym, wszelkie prace, w tym na drzewach wywróconych, wymagając zgody konserwatora zabytków, którą Uniwersytet każdorazowo otrzymuje. Dlatego między takimi zdarzeniami jak wywrócenie się drzew, a ich posprzątaniem mija pewien okres czasu niezbędny na uzyskanie pozwoleń. Samowolne prace na drzewostanie są nielegalne i poza zwykłą kradzieżą, powodują również wzrost zagrożenia dla zwiedzających. Z tych względów opiekunowie parku proszą by o każdym akcie wandalizmu lub nielegalnych pracach informować administrację Uniwersytetu. Nie uda się utrzymać walorów tego terenu bez współdziałania z mieszkańcami, gminą i wypoczywającymi.

I na koniec wielka prośba dla zwiedzających park. Znaczna część drzewostanu, w tym bardzo często odwiedzana aleja lipowa, znajduje się w fazie naturalnego zamierania drzew. Aleja jest odtwarzana poprzez nowe nasadzenia uzupełniające. Podczas rewaloryzacji zmniejszono zagrożenie m.in. poprzez usunięcie uschniętych wierzchołków drzew i cięcia na suchych konarach. Dalsze prace będą prowadzone. Niemnie jednak dla bezpieczeństwa prosimy nie zwiedzać parku w okresie silnych wichur, przed burzami starać się opuścić jego teren, a jeżeli nie jest to możliwe przeczekać burzę na otwartych polanach. Mimo wszelkich starań doświadczenia ostatnich tygodni wskazują, że stare, osłabione drzewa przewracają się przy silnym wietrze i mogą powodować zagrożenie.

Dla ograniczenia zapędów osób, które nieodpowiedzialnie dewastują teren parku informujemy, że kamery zamontowane dla obserwacji przyrody będą umożliwiały również obserwację niepożądanych niszczycielskich zachowań ludzi dewastujących walory przyrodnicze i kulturowo-krajobrazowe.

dr Krzysztof Badora

[Czytaj całość]
WEEKEND NA ZAMKU W DĄBROWIE
Dodano 11.04.2018

 

Zapraszamy do zwiedzania zamku i przyzamkowego parku. 

14 kwietnia (sobota) - 15 kwietnia (niedziela) 2018r.

Godziny otwarcia: 11:00 - 15:00

Wejście na zamek z przewodnikiem o pełnych godzinach - odpłatne.

 

 

[Czytaj całość]